• headergrafik

Hea veebilehe külastaja,

Meil on hea meel, et tunnete huvi LEONHARD WEISS OÜ vastu! Meie jaoks on tähtis kaitsta meie töötajate, klientide ja koostööpartnerite privaatsust ning selleks töötleme isikuandmeid nii meie veebilehe külastamisel kui meie tööprotsessides minimaalselt ning alati kaitstult.

Teie andmed kontaktivormides

Kui annate meile oma andmed kontaktandmete vormis, kasutame neid üksnes Teiega kontakteerumiseks ning kustutame andmed kui nende säilitamine pideva kontakti jaoks ei ole enam vajalik.

Me ei edasta Teie andmeid kolmandatele isikutele.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektina on Teil igal ajal õigus saada teavet meie poolt töödeldavate isikuandmete, nende päritolu, saaja ja andmete töötlemise eesmärgi kohta, õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist ning kustutamist juhul kui õiguslik alus andmete töötlemiseks on ära langenud.

Kui andmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul, on teil õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta siiski enne selle tagasivõtmist tehtud toiminguid. Kui leiate, et Teie õigusi on rikutud, on Teil õigus nõuda rikkumise kõrvaldamist, samuti esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.

Logiandmed

Meie veebilehe külastuste andmed salvestame serverile isikustamata kujul ning kasutame statistika tarbeks vaid anonüümseid logisid.

Lingid

Meie veebisaidid sisaldavad linke kolmandate osapoolte veebilehtedele ning sel juhul me sotsiaalseid pluginaid ei kasuta. Me ei võta nende veebisaitide sisu vastu.

Turvalisus

LEONHARD WEISSi grupis salvestatud andmed on kaitstud juhusliku või tahtliku manipuleerimise, kaotsimineku, hävimise ja volitamata isikute juurdepääsu eest. IT-turvalisuse eksperdid vaatavad meie turvameetmed regulaarselt üle ja kohandavad neid uusimate standarditega.

Andmete vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses on:

LEONHARD WEISS OÜ
Registrikood 12083348
Vesse 8
11415 Tallinn
ESTONIA


Juhatuse liikmed Kalle Kask, Indrek Kaliste, Mait Kesküll, Mihhail Saveljev.

Täiendava info saamiseks või juhul kui leiate, et Teie õigusi isikuandmete töötlemisel on rikutud, palume pöörduda meie poole, saates e-kirja aadressile estonia@leonhard-weiss.com

Dear visitors to our website,

We are pleased to welcome your interest in the LEONHARD WEISS Group and safeguard your privacy. Both on this website as well as in our business processes, the protection of the personal data of our employees, our customers and interested third parties is an important concern for us.

It goes without saying that we do not actively collect any personal data about your visit to our information sites; we further refrain from using analysis tools for recording surfing habits of our users.

Your data in contact forms

Insofar as you notify us of your data yourself in contact forms these will be used for processing your contact request. In this case you are entitled to be informed about the data stored relating to your person, their origin and recipients as well as the purpose of the data processing, to correct these and to request their deletion at all times. The data will of course not be forwarded to third parties.

Protocol data/log data

If you call our site, the access data will be stored on the server as required from a technical point of view. We use the logs anonymised for statistical evaluations, whereby these data are not allocated to a user.

Use of cookies

Interactions with our websites are tracked using cookies and the technologies stated below in order to be able to adjust these for you. Cookies are small files, which are placed on your hard disk. This makes the navigation easier and increases the user-friendliness of a website. Of course you can also view our website without cookies, however the majority of browsers accept cookies automatically. You can prevent the storage of cookies on your hard disk by selecting “do not accept any cookies” in the browser settings.

Links

Our websites contain links to third party websites; no ‘Social-Plug-Ins’ are used in this case. We do not adopt the content of these websites.

Security

The data stored in the LEONHARD WEISS Group are protected against accidental or wilful manipulation, loss, destruction or the access of unauthorised persons. IT security experts examine our security measures at regular intervals and adapt these to the newest standards.

Controller within the meaning of the General Data Protection Regulation (“GDPR”) is:

LEONHARD WEISS OÜ
Vesse 8
11415 Tallinn

Registration number 12083348
Represented by the managing directors Kalle Kask, Indrek Kaliste, Mait Kesküll, Mihhail Saveljev.

You can contact our data protection officer by sending an email to estonia@leonhard-weiss.com