• headergrafik
    LEONHARD WEISS
    PEAB PÕHIMÕTTEID
    ÜLITÄHTSAKS
    Tegevuspõhimõtted

LEONHARD WEISSI KONTSERNI TEGEVUSPÕHIMÕTTED

LEONHARD WEISSIS on eduka juhtimise ja kliendikesksuse tagamisel väga oluline osa kontserni tegevuspõhimõtete järgimisel.

LEONHARD WEISSI tegevusjuhend kehtib terves ettevõttes alates 1. detsembrist 2018. Selles on toodud peamised põhimõtted, millest lähtume suhetes töötajate, tarnijate, töövõtjate ja alltöövõtjate ning kolmandate pooltega.

Tegevusjuhendis sätestatud kohustused on siduva jõuga kõigile LEONHARD WEISSI kontserni töötajatele, nende hulgas ka Saksamaal või mujal tegutsevatele tütarettevõtetele. Meie heaks töötavad tarnijad, teenuseosutajad ja alltöövõtjad on lepinguliste kokkulepete kohaselt kohustatud järgima meie põhimõtteid.

 

Järgmised valdkonnad on meie jaoks eriti tähtsad

Töötervishoid ja -ohutus
Korruptsiooni ennetamine
Kingitused ja toetusmaksed
Annetused ja toetused
Huvide konflikti vältimine
Keskkonnahoid ja jätkusuutlikkus
Ebaseadusliku tööjõu mittekasutamine
Vaba konkurentsi kaitse eeskirjade järgimine
Eksport ja import
Võitlus rahapesuga
Tegevuskordade vormistamine
Ettevõtte omandi haldamine
Konfidentsiaalsus
Diskrimineerimise vältimine
Andmekaitse
Image Compliance

Laadi alla