• headergrafik
  Kvaliteet ühelt töövõtjalt

TEENUSTE LAI SPEKTER JA TUGEV KOMPETENTS

LEONHARD WEISS OÜ on Baltimaades ja Skandinaavias tegutsev üks juhtivaid tehnilise infrastruktuuri rajajaid. Oma toodete laia valikuga ja pikaajalise kompetentsiga teenindame piirkondlikke ja rahvusvahelisi kliente. Meie teenuste spekter ulatub individuaalsetest, mõõtude järgi valmistatud teenustest keerukate üldlahendusteni - väikestest tellimustest kuni nõudlike suuremahuliste projektideni.

 • Image Track construction technology
  TUTVU LÄHEMALT
  Projekteerimine
  Elektrivõrkude projekteerimine, Rajatiste ja infrastruktuuri projekteerimine, ekspertiisid, konsultatsioonid ja nõustamine, geodeetilised mõõdistustööd, geoloogilised uuringud.
 • Image Structure upgrade and poured asphalt
  TUTVU LÄHEMALT
  Rööbasteede ehitus ja korrashoid
  Rööbasteede ja infrastruktuuri ehitus ja korrashoid, rööbasteede side- ja turvangusüsteemid ning kontaktvõrgud, rööbaste keevitus, lumetõrje rööbasteedel, raudteelõikude täishooldusteenus.
 • Image Track construction technology
  TUTVU LÄHEMALT
  Inseneriehitus
  Raudtee- ja maanteesildade,  viaduktide¸ veeviimarite ja truupide, tugiseinte ja tunnelite ehitus ja remont. Reisijate ooteplatvormide, sadamate infrastruktuur ning estakaadide ehitus ja remont.
 • Image Structure upgrade and poured asphalt
  TUTVU LÄHEMALT
  Teede ehitus ja korrashoid
  Teede ehitus ja remont, ülesõidukohad, ülekäigukohad, teede ja tänavate korrashoid ja hooldus, mullatööd, sh rööbasteedel, raudtee- ja maanteesildade, -viaduktide ja tunnelite ehitus ning remont. Veeviimarite ja truupide ehitus ja remont, jäätmekäitlusrajatiste ehitamine ja katmine.
 • Image Structure upgrade and poured asphalt
  TUTVU LÄHEMALT
  Elektrivõrkude ehitus ja korrashoid
  Elektrivõrkude ehitus ja korrashoid.
  Elektripaigaldiste käit ja hooldus.
  Madal- ja kesk- ja kõrgepingevõrkude ehitus, välisvalgustusrajatiste ehitus ja hooldus.
  Telekommunikatsiooni-süsteemide ehitus.
 • Image Track construction
  TUTVU LÄHEMALT
  Elektrilised mõõtmised, diagnostika ja katsetused
  Katselabor, mõõtmised ja diagnostika.
  Mobiilsed kaablilaborid, küttekaablite mõõtmine ja rikete likvideerimine.
  Isikukaitsevahendite teimimine ja kontrollimine, õlilabor, elektripaigaldise audit.
 • Image Track construction
  TUTVU LÄHEMALT
  Tehnika rent, remont ja hooldus
  Tehnika rent, remont ja hooldus. Erikonstruktsioonid ja keevitustööd.