• headergrafik
  Kvaliteet ühelt töövõtjalt

MEIE KOGEMUSED TEIE KÄSUTUSES

LEONHARD WEISS üheks põhitegevustest on raud- ja trammiteede ehitus, millega on ettevõte Eestis tegelenud juba alates 1996. aastast. Teeme kogu rööbasteetaristu erinevaid ehitusteenuseid erinevates taristutes (sh sadamates) alates projekteerimisest ja mullatöödest ning lõpetades pealisehitusega. Tänu kõrgelt kvalifitseeritud pikaajaliste kogemustega meeskonnale ja kasutades Baltimaade tänapäevaseimat raudteetehnikat ja väikemehhanisme, teeme tööd kiirelt, hea kvaliteediga ja kliendi soovide järgi.

Ehituses on oluline algusest peale võtta vastu õiged otsused. Peatöövõtjana raudteede ehituses kindlustame raudtee pikaajalise funktsioneerimise. Tagame tulevikutaristu. Meie hästi koolitatud personal, tänapäevane masinapark ja eriteadmised võimaldavad rahuldada ka raudteeprojektide kõige suuremad nõudmised. Teeme ideed koostöös teoks ja tunneme ühist rõõmu ehitusest.

 • Image Track construction technology
  TUTVU LÄHEMALT
  Projekteerimine
  Elektrivõrkude projekteerimine, Rajatiste ja infrastruktuuri projekteerimine, ekspertiisid, konsultatsioonid ja nõustamine, geodeetilised mõõdistustööd, geoloogilised uuringud.
 • Image Structure upgrade and poured asphalt
  TUTVU LÄHEMALT
  Rööbasteede ehitus ja korrashoid
  Rööbasteede ja infrastruktuuri ehitus ja korrashoid, rööbasteede side- ja turvangusüsteemid ning kontaktvõrgud, rööbaste keevitus, lumetõrje rööbasteedel, raudteelõikude täishooldusteenus.
 • Image Track construction technology
  TUTVU LÄHEMALT
  Inseneriehitus
  Raudtee- ja maanteesildade,  viaduktide¸ veeviimarite ja truupide, tugiseinte ja tunnelite ehitus ja remont. Reisijate ooteplatvormide, sadamate infrastruktuur ning estakaadide ehitus ja remont.
 • Image Structure upgrade and poured asphalt
  TUTVU LÄHEMALT
  Teede ehitus ja korrashoid
  Teede ehitus ja remont, ülesõidukohad, ülekäigukohad, teede ja tänavate korrashoid ja hooldus, mullatööd, sh rööbasteedel, raudtee- ja maanteesildade, -viaduktide ja tunnelite ehitus ning remont. Veeviimarite ja truupide ehitus ja remont, jäätmekäitlusrajatiste ehitamine ja katmine.
 • Image Structure upgrade and poured asphalt
  TUTVU LÄHEMALT
  Elektrivõrkude ehitus ja korrashoid
  Elektrivõrkude ehitus ja korrashoid.
  Elektripaigaldiste käit ja hooldus.
  Madal- ja kesk- ja kõrgepingevõrkude ehitus, välisvalgustusrajatiste ehitus ja hooldus.
  Telekommunikatsiooni-süsteemidede ehitus.
 • Image Track construction
  TUTVU LÄHEMALT
  Elektrilised mõõtmised, diagnostika ja katsetused
  Katselabor, mõõtmised ja diagnostika.
  Mobiilsed kaablilaborid, küttekaablite mõõtmine ja rikete likvideerimine.
  Isikukaitsevahendite teimimine ja kontrollimine, õlilabor, elektripaigaldise audit.
 • Image Track construction
  TUTVU LÄHEMALT
  Tehnika rent, remont ja hooldus
  Tehnika rent, remont ja hooldus. Erikonstruktsioonid ja keevitustööd.