• raudteed
    MEIE SPETSIALISEERUME
    KEERULISTE ÜLESANNETE LAHENDAMISELE
    Suurte elektriprojektide peatöövõtja

Madal- ja kesk- ja kõrgepingevõrkude ehitus

 

Ettevõtte LEONHARD WEISS ehitussuutlikkus võimaldab ehitada kesk-, madal- ja kõrgepingevõrkude klientidele välja nende vajadusi arvestavaid täislahendusi. Meil on vajalik kompetents ja nüüdisaegne tehnika, et ehitada õhuliine puit-, raudbetoon- ja metallmastidel ning maakaabelliine koos hilisemate pinnase ja teekatete taastamise töödega. Kinnisel meetodil tööde puhul kasutame vajadusel koostööpartnereid Eestist ja Rootsist. Pakume oma klientidele täislahendusi väljaspool hooneid asuvate uute elektrisüsteemide ehitamiseks või olemasolevate põhjalikuks rekonstrueerimiseks. Teeme seda alates projekteerimiseks vajaliku lähteülesande koostamisest kuni valmis võrguühendustele kasutusloa hankimiseni.


Ettevõte LEONHARD WEISS ehitab, renoveerib ja seadistab oma klientidele 6–330 kV alajaamu. Vajadusel hangime kliendile ka 6–330 kV jõutrafosid.