• raudteed
    MEIE SPETSIALISEERUME
    KEERULISTE ÜLESANNETE LAHENDAMISELE
    Suurte elektriprojektide peatöövõtja

Elektripaigaldiste käit ja hooldus

 

Elektripaigaldiste käitamine hõlmab igasugust tegevust elektripaigaldiste talitluses hoidmiseks: lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ning muid elektritöid ja sellega seonduvaid töid.

Teeme 0,4–35 kV võrgus (0,4 kV puhul alates 100 A peakaitsmest) ja 35–330 kV võrgus elektripaigaldiste hooldus-, käidu- ja remonttöid (õhu- ja kaabelliinid, alajaamad). Viime läbi elektripaigaldiste kontrolli ja elektrilisi mõõtmisi ning aitame leida ning kõrvaldada väliselektripaigaldiste rikkeid (kesk- ja madalpingeliinide puhul). Oleme usaldusväärne partner ka üle 6 kV jõutrafode diagnostika ja remondi korral. Meil on võrguettevõtete Elektrilevi ja Elering pikaajalise partnerina alajaamade hooldamise ja remontimise kogemus alates aastast 2000.


Ettevõte LEONHARD WEISS teeb elektripaigaldiste talitluses hoidmiseks ka nende käitamist (lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist), millega tagatakse elektripaigaldiste kasutusohutus. Käidutöödega tagame elektripaigaldiste tõrgeteta töö. Tellijale esitatakse käidutööde järel vajalike hooldustööde kirjalik aruanne, mille põhjal tellitakse elektripaigaldise korrastamine ning kasutuskõlbmatute osade väljavahetamine. Vastavalt käidukavale viiakse vähemalt kord aastas läbi pea- ja jaotuskeskuste, kaitselülitite ning elektriarvestite seisundi kontroll, juhtklemmide pingutamine, jaotuskeskuse tolmust puhastamine jne.

Ettevõte LEONHARD WEISS hooldab kõikvõimalikke väliselektripaigaldisi ning kõrvaldab nende rikkeid. Selleks on meil professionaalne hooldemeeskond ning rikete kõrvaldamiseks moodsa tehnikaga varustatud labor.