• ingbau
    KVALITEET JA OHUTUS EHITUSES
    ON LEONHARD WEISSI PRIORITEET
    Loome kaasaegse elukeskkonna

Sadamate infrastruktuur ning estakaadide ehitus ja remont

LEONHARD WEISS-il on suur kogemus sadamate taristu rajamisel ning kaide, sadamate ja kaldakindlustuste ehituseks vajalik kompetents.


LEONHARD WEISS teeb estakaadide ning erinevat tüüpi kraanateede ehitus- ja remonttöid, korraldab estakaadide automaatika- ning kaabeldustööd. Vajalike tööde tegemiseks omame tänapäevast tehnikat ja kvalifitseeritud meeskonda, vajaduse korral kaasame partnerid spetsiifiliste küsimuste lahendamiseks.