• ingbau
    KVALITEET JA OHUTUS EHITUSES
    ON LEONHARD WEISSI PRIORITEET
    Loome kaasaegse elukeskkonna

Raudtee- ja maanteesildade, viaduktide, veeviimarite ja truupide ehitus ja remont

 

Raudteesüsteem areneb edasi ja muutub keerulisemaks. Üha sagedamini tekib vajadus sildade ja tunnelite ehituseks. Meil on pikaajaline kogemus erinevate konstruktiivsete lahendustega raudtee- ja maanteeviaduktide, väikeste ja suurte raudbetoon- ja metallsildade ning käigu-, jalakäijate ja raudteetunnelite ehituses ning renoveerimises. Teeme silla- ja tunneli ehitustöid nii Eestis kui ka välismaal.


LEONHARD WEISS teeb kõiki vajalikke veeviimarite ehitus- ja remonditöid (sh drenaaž, vee ärajuhtimise süsteemid sildadel ja viaduktidel jne). Meil on pikaajaline kogemus uute truupide ehituses ja ka olemasolevate rekonstrueerimises. Oleme raudtee remonditöödega samas „aknas“ truupideks ümber ehitanud arvukalt väikeseavalisi amortiseerunud sildasid, kuid rajanud ka maanteetruupe. Koos muldkeha ehitusega oleme enamasti rajanud ka kraave, küvette ja drenaažisüsteeme. Eraldi saab välja tuua maaparanduskraavide reprofileerimise ja rajamise tööd.

Vajalike tööde tegemiseks omame tänapäevast tehnikat ja kvalifitseeritud meeskonda, vajaduse korral kaasame partnerid spetsiifiliste küsimuste lahendamiseks.