• raudteed
    LOODUST SÄÄSTVAD JA
    INNOVAATILISED TEHNOLOOGIAD
    Täpsus ja kiirus parima kvaliteediga

Elektripaigaldise audit

 

LEONHARD WEISS teeb elektripaigaldiste kasutuselevõtule eelnevat auditit (pingestamiseelne audit), korralist elektripaigaldiste auditit (tehakse paigaldistes kindla perioodi järel vastavalt kehtestatud nõuetele) ja erakorralist auditit (tehakse vastavalt vajadusele). Auditi käigus hinnatakse elektripaigaldise seisukorda ja vastavust ehituse ajal kehtivatele nõuetele. Inspektori läbi viidud ekspertiisi järel väljastatakse elektripaigaldise vastavuse kohta auditi aruanne koos protokolliga.


Inspekteerimisasutuse täpne akrediteerimisala on Eesti Akrediteerimiskeskuse veebilehel. >>