• raudteed
    LOODUST SÄÄSTVAD JA
    INNOVAATILISED TEHNOLOOGIAD
    Täpsus ja kiirus parima kvaliteediga

Isikukaitsevahendite teimimine ja kontrollimine

 

LEONHARD WEISS katselabor teimib ja kontrollib kuni 110 kV dielektrilisi kaitsevahendeid. Loetellu kuuluvad näiteks dielektrilised kindad, indikaatorid, lülitamis- ja isoleerkepid jne.