• ingbau
    KVALITEET JA OHUTUS EHITUSES
    ON LEONHARD WEISSI PRIORITEET
    Loome kaasaegse elukeskkonna

Ekspertiisid, konsultatsioonid ja nõustamine

 

Ettevõtte LEONHARD WEISS professionaalsel meeskonnal on pikaajaline raudteeehituse ning tehnovõrkude projekteerimise ja ehitamise kogemus. Ettevõte juhindub oma tegevuses kõikidest valdkonda reguleerivatest õigusaktidest. Meil on ehitise auditi MTRi majandustegevuse teade nr EEK001273, ehitusprojekti ekspertiisi majandustegevusteade nr EPE001223, elektritööde majandustegevuse teade EL10665798-0001 ning omanikujärelevalve majandustegevusteade nr EEO000515. Oleme esindatud Eesti raudteevaldkonna EVS-i standardimiskomitees TK16.


Ehitatud tehnovõrkude kvaliteedi ja edasikasutamise turvalisuse tagab kõikidele tehnilistele nõuetele vastav projekt. Meie aastakümnete pikkusest kogemusest tulenevad insenertehnilised oskused võimaldavad teha tehnovõrkudele ekspertiisi ja tehnilist kontrolli. Ettevõte LEONHARD WEISS teeb elektriprojektidele tehnilist ekspertiisi. Selle eesmärk on anda hinnang ehitusprojekti või selle osa vastavuse kohta. Vastavalt tellija esitatud lähteülesandele anname hinnangu, kuidas ehitusprojekti muuta või täiendada.
- Ekspertiis on nõutav ehitusprojektile, mis sisaldab ehitiste püstitamist, rajamist, ümberehitamist või laiendamist vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
- Ekspertiis on nõutav ehitusprojektile, mis sisaldab esimese liigi elektripaigaldist või teise liigi mittetüüpset elektripaigaldist ning mille peakaitsme nimivool ületab 250 amprit.
Ettevõte pakub pikaajalisele kogemusele tuginedes oma kompetentside piires ka konsultatsiooniteenuseid, koostab arengukavasid ja skeeme.