• ingbau
    KVALITEET JA OHUTUS EHITUSES
    ON LEONHARD WEISSI PRIORITEET
    Loome kaasaegse elukeskkonna

Elektrivõrkude projekteerimine

 

Ettevõtte LEONHARD WEISS projekteerimissuutlikkus võimaldab projekteerida nõuetekohaseid täislahendusi kõikvõimalike madal-, kesk- ja kõrgepingevõrkude (õhu- ja maakaabelliinide, alajaamade jms) ehitamiseks.


Oleme pikka aega projekteerinud madal- ja keskpinge tehnovõrke oma peamisele partnerile Elektrilevile ning kõrgepingeliine Eleringile. Projekteerime ka releekaitse- ja automaatikasüsteeme. Pakume klientidele konsultatsioone, et tehnovõrkude rajamisel saavutada parim võimalik tehniline lahendus. Abistame vajaliku dokumentatsiooni koostamisel (projekteerimiseks vajaliku lähteülesande koostamine, kooskõlastused, võrgualuse maa seadustamine jne) ning korraldame suhtluse võrgu omanikega.