• raudteed
    MEIE KOGEMUSED
    TEIE KÄSUTUSES
    Tsiviilehitus

Rööbaste keevitus

 

Rongidele suurima liikumiskiiruse ja rööbasahelate terviklikkuse tagamiseks on väga olulisel kohal õigel ajal tehtud raudteerööbaste keevitustööd. LEONHARD WEISS-il on kvalifitseeritud tööjõud ja tänapäevane eritehnika järgmiste keevitusliikide tegemiseks: termiitkeevitus, kontaktkeevitus, pealekeevitus, vannkeevitus.


 

Rööbaste kontaktkeevitus

LEONHARD WEISS teeb rööbaste kokkukeevitust mobiilsete kontaktkeevitusseadmetega K-355. Mobiilsed kontaktkeevitusseadmed annavad meile võimaluse pakkuda tellijale keevitust kõikjal, kus on tagatud ligipääs kas mööda raudteed või maanteed. Kui nõudeid ei ole lepingutes fikseeritud, siis järgime tööde tegemisel standardi EVS-EN 14587-2:2009 nõudeid. Omame õigusi teostada kontaktkeevitustöid Eestis, Soomes, Norras, Poolas ja Leedus.

Rööbaste termiitkeevitus

LEONHARD WEISS teeb rööbaste kokkukeevitust, kasutades ELEKTRO-THERMITI tehnoloogiat ja materjale. ELEKTRO-THERMIT on juhtiv termiitkeevitusmaterjalide tootja Euroopas. Meie keevitajatel on kõrge kvalifikatsioon ja väljaõpe. Kõigil keevitajatel on ELEKTRO-THERMITI sertifikaadid, mis kinnitavad nende oskusi tööde tegemisel tootja tehnoloogia kohaselt. Töid teevad mobiilsed brigaadid, kelle kasutuses olevad transpordivahendid on varustatud kõige vajalikuga tööde kvaliteetseks tegemiseks. Omame õigusi teostada termiitkeevitustöid Eestis, Soomes, Norras, Poolas ja Leedus.

Rööbaste temperatuuripingete neutraliseerimine

Rongidele suure liikumiskiiruse, rööbastee terviklikkuse ning raudteeohutuse tagamisel on olulisel kohal õigel ajal ja kvaliteetselt tehtud pikkrööbaste kinnitamine neutraalses temperatuurivahemikus ning siis rööbaste kokkukeevitamine. LEONHARD WEISS-il on kvalifitseeritud tööjõud ja tänapäevane eritehnika raudtee geomeetria parandamiseks, rööbaste vabastamiseks/kinnitamiseks, soojendamiseks, pingutamiseks ning kontaktkeevituse ja termiitkeevituse tegemiseks.

Riströöbaste ja rööpaotste pealekeevitus

LEONHARD WEISS teeb rööbaste ja riströöbaste taastamist pealekeevitusega. See võimaldab tellijal pikendada kallite metallosade ekspluatatsiooniaega ja vähendada nii palju raudtee korrashoiu kulusid. Mobiilsete brigaadide kasutuses olevad transpordivahendid on varustatud kõige vajalikuga tööde kvaliteetseks tegemiseks. Omame õigusi teostada töid Eestis, Soomes, Norras, Poolas ja Leedus.

Rööbaste vannkeevitus

LEONHARD WEISS teeb rongi-, trammi ja kraanateede rööbaste kokkukeevitust elektroodmeetodil, kus rööpad eelkuumutatakse ning keevitus tehakse vastavates vormides. Vannkeevitus võimaldab teha rööbaste kokkukeevitust ka järsematel pöörangutel ning eelpainutatud rööbastega. Omame õigusi teostada töid Eestis, Soomes, Norras, Poolas ja Leedus.