• raudteed
    MEIE KOGEMUSED
    TEIE KÄSUTUSES
    Tsiviilehitus

Rööbasteede side- ja turvangusüsteemid ning kontaktvõrgud

 

Raudtee kvaliteedi ja kasutamise turvalisuse tagab kaasaegsete side- ja turvangusüsteemide paigaldus, eriti kasvavate liikluskiiruste valguses. LEONHARD WEISS teeb kõiki raudtee elektri ja signalisatsiooni ehitus- ja paigaldustöid nii kompleksteenusena raudtee-ehituse raames kui ka eraldi teenusena. Vajalike tööde tegemiseks on meil tänapäevane tehnika ja kvalifitseeritud meeskond.

Pakume kontaktliinide ehituse töid ning nende juhtimist Eestis ning koos partneritega ka Baltikumis ja Skandinaavias. Paigaldame rööbasteedteede kaablitrasse, kontakt- ja elektrivõrke, rööbasteede automaatikaseadmeid, raudteefoore (sh mastfoorid, kääbusfoorid, fooriestakaadid) ning muid väliseadmeid ning hangime ja valmistame vajalikud materjalid. Teeme raudtee side- ja turvangusüsteemi seadmekappide, -konteinerite ning nende vundamentide paigaldustöid nii kompleksteenusena raudtee-ehituse raames kui ka eraldi teenusena. Tagame tulevikutaristu. Meie hästi koolitatud personal, tänapäevane masinapark ja eriteadmised võimaldavad ellu viia ka kõige keerukamad raudteeprojektid.


Teeme kõikide erinevat tüüpi raudteefooride paigaldustöid nii kompleksteenusena raudtee-ehituse raames kui ka eraldi teenusena. Vajalike tööde tegemiseks on meil tänapäevane tehnika ja kvalifitseeritud meeskond, vajaduse korral kaasame partnerid spetsiifiliste küsimuste lahendamiseks.

Kontaktvõrk on elektrifitseeritud rööbastee transpordi lahutamatu osa, mille osatähtsus Euroopas aina kasvab. Põhilisemad tööd on amortiseerunud nõukogudeaegsete lõikude renoveerimine ja tänapäevaste lõikude ehitus, et vähendada CO2 saastet. Lisaks teostame kontaktvõrgu tugede ja vundamentide ehitust, kableerimistöid. LEONHARD WEISS-il on koostöös teadmisi, oskusi ja tehnikat kontaktvõrgu ehitus-, remondi- ja hooldustööde tegemiseks täies mahus.