• raudteed
    MEIE KOGEMUSED
    TEIE KÄSUTUSES
    Tsiviilehitus

Jäätmekäitlusrajatiste ehitamine ja katmine

 

LEONHARD WEISS omab pikaajalist kogemust jäätmehoidlate ehitamisel, ladestusalade, settebasseinide ja nõrgveesüsteemide ehitamisel ning prügilate sulgemisel.


Teostasime 2002 aastal alltöövõtuna Tallinna Jõelähtme prügila mullatöödega 2002 aastal ning koos AS Aspi ja Eesti Ehitusega Sillamäe jäätmehoidla sulgemistöödega. Oleme teostanud järgmised tööd: Järvakandi Tupiku prügila sulgemine 2003 OÜ Järvakandi Kommunaal tellimusel; tööstusjäätmete prügilate sulgemine Balti ja Eesti Elektrijaamas 2004 Narva Elektrijaamad AS tellimusel; Vaivara Ohtlike Jäätmete Käitluskeskuse kompostimisväljakute ehitus koos settebasseiniga 2008 AS EcoPro tellimusel; Vaivara OJP IV kärje vahekatmine 2015 AS EcoPro tellimusel.


Esimese jäätmehoidla settebasseini ehitasime 2008 aastal Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuses koos kompostimisväljakutega. Lisaks oleme teostanud Kiviõli jäätmete taaskasutuskeskuse nõrgveesüsteemi ehitustööd 2014-2015 AS EcoPro tellimusel.