• raudteed
    MEIE KOGEMUSED
    TEIE KÄSUTUSES
    Tsiviilehitus

Teede ehitus ja remont

 

LEONHARD WEISS-i üheks kompetentsiks on teedeehitus, millega ettevõte on tegelenud juba alates 1998. aastast. Tänu kõrgelt kvalifitseeritud ja pikaajaliste kogemustega meeskonnale ning kasutades kaasaegset tehnikat teostame killustikaluste, killustikkatete ja kruusateede ehitus-ja remonditööd kiirelt, kõrge kvaliteediga ja vastavalt kliendi soovidele.


Oleme teostanud näiteks järgmised tööd: Koidula raudteepiirijaama teede ja platside ehitus 2008-2011; kõrvalmaantee nr 11247 Ääsmäe-Hageri km 6,2-10,8 kruusakatte remont 2014 Maanteeameti tellimusel; riigimaantee nr 19246 km 11,75-14,24, nr 20117 km 4,97 - 5,06, nr 20120 km 9,04 - 14,43, nr 20118 km 0,00 - 3,25 teekatete säilitusremont 2014-2015 Maanteeameti tellimusel.